Tionscadal na Staire Béil, Cathair & Contae Phort Láirge, Éire

Polaitíocht Phort Láirge

Is ábhar beochta iontach í an pholaitíocht a chuir go leor ábhar cainte agus achrainn i measc mhuintir Phort Láirge. Sna taifeadtaí seo roinneann daoine an méid polaitíochta a rinne siad féin nó daoine muinteartha leo agus fiosraíonn siad a gcuimhní cinn ar chuid de na hargóintí móra a bhí ann agus polaitíocht Phort Láirge á plé acu. Bíonn tionchar ag an bpolaitíocht ar bhonneagar Phort Láirge agus tugann na taifeadtaí seo léargas ar an gcaoi a dtéann daoine i ngleic go pearsanta le polaitíocht agus le polaiteoirí.

Seinmliosta Fuaime