Tionscadal na Staire Béil, Cathair & Contae Phort Láirge, Éire

Leabharlanna Phort Láirge

Thug an tSeirbhís Leabharlainne i bPort Láirge rochtain do dhaoine i bPort Láirge ar leabhair agus deiseanna chun scileanna litearthachta a fhorbairt. Bhí agus tá fós an tSeirbhís Leabharlainne ina lárionad cultúrtha do mhuintir Phort Láirge. Leag laethanta tosaigh na seirbhíse an bhunchloch dá tiomantas chun freastal ar mhuintir Phort Láirge, uirbeach agus tuaithe, agus deis a thabhairt do dhaoine chun foghlaim agus iniúchadh. Meabhraíonn Dervla Murphy ar an obair a rinne a hathair Fergus Murphy sna 1930idí chun Seirbhís Leabharlainne an Chontae a bhunú lena ceanncheathrú nua i Lios Mór agus ar an spleodar iontach a bhain le cófraí tae de leabhair nua ag teacht.

Seinmliosta Fuaime