Tionscadal na Staire Béil, Cathair & Contae Phort Láirge, Éire

Ceisteann Coitianta

1

Cad é Diverse Waterford?

Is tionscadal é Diverse Waterford a bhunaigh Leabharlanna Chathair agus Chontae Phort Láirge agus Cartlanna Chathair agus Chontae Phort Láirge chun cabhrú le grúpaí atá ag tabhairt faoi thionscadail stairsheanchais agus chun a chinntiú go ndéantar raon éagsúil de ghuthanna Phort Láirge a thaifeadadh.  Cuirtear píosaí de thaifeadtaí ar fáil ar an suíomh gréasáin seo agus coinnítear na taifeadtaí iomlána sa Chartlann. Is féidir le taighdeoirí iarratas a dhéanamh chun éisteacht le taifeadtaí iomlána. Tá maoiniú faighte ag an tionscadal ó Creative Waterford.

2

Cé leis na Taifeadtaí?

Nuair a bhíonn taifid déanta go díreach ag Diverse Waterford is le Comhairle Phort Láirge na taifeadtaí. Sa chás ina bhfuil an taifeadadh maoinithe nó déanta ag Grúpa Pobail, eagraíocht nó duine aonair, coimeádann siad úinéireacht ar na taifeadtaí agus tá na taifeadtaí á gcur ar fáil ag Diverse Waterford lena gcead.

3

An féidir liom taifeadadh a athfhoilsiú?

Ní mór duit dul i dteagmháil le Diverse Waterford chun úsáid taifeadta a iarraidh chun a chinntiú go bhfuil cead tugtha ag úinéir an taifeadta lena úsáid.

4

Conas is féidir liom rochtain a fháil ar thaifeadadh iomlán?

Téigh go dtí an leathanach eagmhála ar an suíomh gréasáin agus is féidir leat rochtain ar thaifeadadh iomlán a iarraidh.

5

Conas is féidir liom úsáid trealaimh taifeadta a chur in áirithe?

Más mian leatsa nó le Grúpa Pobail taifeadtaí stairsheanchais a dhéanamh molaimid duit breathnú ar ár dTreoirlínte agus ar an gComhairle atá ar fáil anseo Is féidir leat teagmháil a dhéanamh le Diverse Waterford ar an leathanach Déan Teagmháil Linn agus úsáid trealaimh le haghaidh do thaifeadta a iarraidh. Ní mór aon trealamh a thugtar ar iasacht a shíniú amach agus tá an t-iasachtaí freagrach as an trealamh go dtí go sínítear ar ais isteach é mar a chuirtear ar ais go sábháilte chuig an tSeirbhís Leabharlainne é.

6

An féidir liom freastal ar oiliúint ar thaifeadadh stairsheanchais?

Sea, seiceáil le do thoil ar ár leathanach nuacht le haghaidh faisnéise ar sheisiúin oiliúna ar thaifead agus ar thionscadail stairsheanchais. Is féidir leat seiceáil freisin ar ár leathanach Acmhainní le haghaidh treoirdhoiciméid agus faisnéis.