Fáilte go Diverse Waterford

Ag cur síos ar thionchar chultúir agus náisiúntachtaí éagsúla ar Phort Láirge

Is tionscadal Stairsheanchais é Diverse Waterford atá lonnaithe i bPort Láirge a cuireadh ar bun chun tacú le grúpaí pobail agus le daoine aonair tionscadail stairsheanchais a chur i gcrích agus chun baile a sholáthar chun na Waterford Voices atá bailithe sna tionscadail seo a roinnt.

Tá go leor guthanna agus eispéiris éagsúla le bailiú chun scéal iomlán Phort Láirge agus a mhuintir a insint. Tá súil againn grúpaí agus daoine aonair a chumasú lena gcuid scéalta a insint agus deis a thabhairt do dhaoine raon leathan de ghuthanna Phort Láirge a chloisteáil.

Tá an tionscadal seo maoinithe ag Comhairle Cathrach agus Chontae Phort Láirge (Leabharlanna Phort Láirge, Cartlanna Phort Láirge) agus Creative Waterford.